Reiki Kurser 

Reiki (Steg Ett). Reiki steg ett är det första steget att öppna upp din Reiki väg. Direkt  efter första initiering, kan du börja använda Reiki till dig själv, andra, djur, växter och allt omkring dig och harmonisera vibrationer. I denna klass, får du lära dig historia och Reiki principerna, grundläggande hand positioner för att behandla dig själv och andra.

 • Usui Reikisystemets historia, filosofi och etik
 • Traditionella Reikimetoder
 • Reiki 1 initieringar
 • Genomgång av chakrasystemet och vår energianatomi
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Regelbundna Reikiträffar
 • Att ge och ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Praktiska användningsområden för Reiki

 25/6 – 26/6 – 2016 

(fler datum inom kort)

Alla kan gå Reiki (steg 1) du behöver inga förkunskaper. Det viktigt att du känner dig redo, eftersom Reiki sätter igång processer inom oss. Från början var Reiki ett system för andlig och personlig utveckling och att läka sig själv var första steget. Vi börjar med oss själva! Är du balanserad och lugn, så kommer din omgivning att påverkas på ett positivt sätt. Reiki förändrar våra liv, på ett mycket positivt sätt!

Reiki (Steg Två) kommer att omfatta användning av tre Reiki symboler (symboler för att öka kraften/vibrationerna). Denna kurs innehåller också initiering. Studenterna kommer att lära sig distans healing, (Rensa tidigare trauma, rensa karma) och heala andra personer på distans, framtiden, tid, platser och situationer, Reikin tar sig bortom tid och rum.Med dessa färdigheter kan du mer effektivt hantera vissa problem och situationer. Vi går åter igen igenom grunderna i Reiki och pratar mycket om vår Reiki väg tills idag.

 • Reiki två, initiering
 • De tre symbolerna och deras historik
 • Regelbundna Reikiträffar
 • Att ge distanshealing
 • Att ge en fördjupad intuitiv behandling
 • Hur du kan utveckla din intuition

9/10 – 2016 – REIKI II

Reiki Steg Tre (Reiki Master) är den högsta nivån av energi i reiki traditionen. På denna nivå, kommer eleverna att komma närmare medvetenheten i högre dimension. En initiering kommer att utföras och den fjärde symbolen och mantrat kommer att ges. Du är nu en Reiki Master. I Reiki Master / lärare klassen, kommer du att lära dig initieringarna och praktisera dessa. Denna klass kommer att praktisk för undervisning Reiki till andra. Den Reiki Master utbildning är en ny början för att dela Reiki med andra och ge möjligheter att förbättra din egen utveckling.

 • Reiki Tre initiering
 • Mastersymbolen
 • Initieringsprocessen för alla Reiki nivåer och hur lägger upp en Reiki kurs
 • Hur du kan planera din första Reiki kurs
 • Andlig och personlig utveckling
 • Återträff med Reiki Masters och regelbundna Reikiträffar

NAMASTE